Subpage header

Čistírny odpadních vod

Nabízíme čistírny odpadních vod v rozsahu od 4 do 600 ekvivalentních obyvatel pro chaty, chalupy, rodinné domky, rekreační zařízení, hotely atd..

Pro hotely a pensiony

Tato čistírna je určena pro 7 – 600 obyvatel

Čistírny odpadních vod typ EKOL:

řada: 1; 2,5; 4; 6; 9; 12; 15

ČOV řady “EKOL” je zařízení, které slouží k mechanicko-biologickému vyčištění splaškových vod z objektů, které nelze pro svoji polohu připojit na stávající čištěný kanalizační systém a nebo tento není vybudován. Stávající typy ČOV EKOL – 1; EKOL – 2,5; EKOL – 4; EKOL – 6; EKOL – 9; EKOL 12 a EKOL – 15 jsou navrženy na hydraulické zatížení 1 – 2,5 – 4 – 6 – 9 – 12 – 15 m3/ den splaškových vod, tj. 8; 15; 25; 40; 60; 80 a 100 ekvivalentních obyvatel (0,4 – 1,3 – 1,6 – 2,4 – 3,4 – 5,2 – 6,2 kg BSK5/den), při uvažovaném látkovém zatížení 400 mg BSK5 na 1 litr a přiváděném nátoku 150 l/osobu/den.

Použití čistírny EKOL

Celoplastové ČOV EKOL jsou určeny k čištění odpadních vod splaškového charakteru z lokalit obytných souborů, rekreačních zařízení, hotelů, kempinků, sociálních zařízení, zemědělských závodů a továren a rovněž odpadních vod z mléčnic kravínů pro cca 100 – 200 kusů dojnic. Výchozím podkladem pro návrh a osazení ČOV jsou požadavky vodohospodářských orgánů na kvalitu vody v příslušné vodoteči, do které je zaústěn odtok vyčištěné odpadní vody, požadavky investorů a orgánů územního plánování.Popis čistírny EKOL

Čistírnu tvoří nádrž, která je vyrobena ze stěnových prvků a desek z polypropylenu, uzavřená děleným snímatelným víkem. Víko obsahuje ventilační a vyklízecí otvory pro odstraňování kalu a je nepochůzné. Nádrž je rozdělena na prostor primární sedimentace – usazovací (A), prostor uskladňovací (E), prostor biologického čištění (C) s rotačním biokontaktorem (B) a prostor dosazovací (D). Biologický kontaktor je tvořen klecí, která je naplněna drobnými plastovými elementy. Otáčení rotoru zajišťuje pohonná jednotka, kterou tvoří násuvná převodová skříň, převod klínovým řemenem, elektromotor s rozvaděčem.
Funkce čistírny Ekol

Čištění probíhá integrovaně v jedné balené jednotce, kde je jak sekce mechanického čištění (A,D,E), tak i sekce biologického čištění (B,C). Mechanické čištění probíhá v dvoukomorovém usazovacím prostoru (A) prostou sedimentací. Část tohoto prostoru u dna je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění (E). Předčištěná voda natéká do prostoru biologického čištění (C), kde je využito progresivní metody TF/SC, která byla poprvé uvedena v USA před 15 lety.Tento způsob čistění využívá aktivity organismů přisedlých a organismů ve vznosu. Složení těchto mikroorganismů je natolik odlišné, že se ve svých účincích vzájemně doplňují.

To má za následek vyrovnaný čistící účinek a zároveň vyšší odolnost proti hydraulickým a látkovým nárazům oproti klasickým způsobům čistění odpadních vod. Aktivovaná směs z biozóny (C) protéká odplyňovacím žlábkem do vertikální dosazovací nádrže (D), která je u dna propojena s prostorem biozóny (C). Tím je zajištěno plynulé odkalování dosazovacího prostoru (D) a přebytečný aktivovaný kal je přečerpáván pomocí kolečka umístěného na obvodu biorotoru zpět do usazovací nádrže(A), kde se mísí s čerstvě přitékající znečistěnou vodou. V usazovacím a uskladňovacím prostoru (A,E) dojde k oddělení vloček aktivovaného kalu a kalové vody, která natéká zpět společně s přítokem do biozóny .Tímto způsobem je zajištěna komunikace mezi biozónou (C), usazovací nádrží – septikem (A) a prostorem dosazovacím (D). Odtokový žlab čisté vody z dosazovací nádrže (D) je vybaven stavitelnými nornými stěnami tak, aby nedošlo k úniku plovoucích nerozpuštěných látek z hladiny dosazovací nádrže do odtoku. Čistírny “EKOL” nevyžadují denní obsluhu a jejich funkce bude zachována, pokud nedojde k přerušení dodávky elektrického proudu. Čistírna vyžaduje pouze 1x za rok vyčerpat uskladněný kal.