Subpage header

Tradice a kvalita

  • zavazující tradice výroby
  • vysoká úroveň kvality
  • široká škála nabízených výrobků

Historie firmy

V roce 1981 se v přidružené výrobě JZD Šlapanice zrodil zajímavý nápad: montovat technologie malých biologických čistíren odpadních vod do plastových nádrží. Díky několika nadšencům, kterým se podařilo vyřešit problémy se svařováním polypropylenových stěnových prvků tak, aby tato technologie zajišťovala 100 % vodotěsnost, byl tento nápad poměrně rychle uveden do života. Tak byl vytvořen základ pro výrobu malých balených čistíren odpadních vod v celé republice.

Do projektu se postupně zapojily i další zemědělské podniky, kdy každý z těchto subjektů vyráběl určitou část výrobního sortimentu. Tento tzv. “kooperát” zastřešovalo od roku 1985 družstvo Ekoplast Brno, které navázalo na činnost přidružené výroby JZD Šlapanice a zajišťovalo projekční, propagační, obchodní a servisní činnost pro celý kooperát. Logickým pokračováním družstva Ekoplast Brno je v roce 1990 vznik firmy SEPARA spol. s r.o. Brno. Tedy to rozhodující zůstalo - zavazující tradice kvalitní výroby, podmiňující vysokou úroveň a širokou škálu nabízených výrobků postupně rozšiřovaných dle požadavků odběratelů.