Subpage header

Odlučovače

Nabízíme odlučovače tuků OTC a odlučovače ropných látek ORL. Odlučovače tuků slouží k zachycení neemulgovaných tuků a olejů odtékajících v odpadních vodách.

Odlučovače

  • PerexOdlučovače ropných látek
    Odlučovač ropných látek tvoří nádrž z polypropylenu, ve které jsou dělící stěnou vytvořeny dva funkční prostory.
  • PerexOdlučovače tuků
    Je řešen jako celoplastová, samonosná nádrž s proměnnou výškou. Výška nástavce se řídí požadavkem zákazníka.