Slide 1

Zastřešení bazénů

Nabízíme několik modelů zastřešení. Zastřešení bazénů brání vniku UV záření, omezuje tak rozklad chlóru ve vodě a významně prodlužuje životnost bazénu.

Zastřešení bazénů

Nabízíme několik modelů zastřešení. Obecně se dají zastřešení rozdělit na nepodchůzné, které jsou určeny hlavně k zakrytí bazénu. Vzhledem k jejich nižší výšce je u těchto modelů možné koupání bez odsunutí konstrukce s určitým omezením. Druhou část nabídky tvoří modely podchůzné, které vám umožní využívat bazén bez omezení, aniž by bylo třeba zastřešení odsouvat mimo bazén. Zastřešení bazénů brání vniku UV záření, omezuje tak rozklad chlóru ve vodě a významně prodlužuje životnost bazénu.

Přestože lze zastřešení bazénu odsouvat, je vhodné do něj umístit dveře. Slouží zejména ke vstupu pod zastřešení v chladnějším nebo větrném počasí, kdy nechceme odjíždět s celým zastřešením. Nabízíme několik typů dveří. Typ a umístění je závislé na typu konstrukce, tvaru bazénu, výšce bazénového lemu, apod.

Konstrukce zastřešení je tvořena hliníkovými profily, jejichž povrchová úprava může být jakákoli barva dle RAL palety nebo je možné dodat konstrukci eloxovanou popř. ponechat ji bez úpravy. Do čelních a bočních stěn jsou dodávány polykarbonátové desky Lexan 10 mm nebo 4 mm plexisklo (akrylát), standardně v průhledném nebo v barevném provedení na přání zákazníka.

zastreseni-bazenu-


Typy dveří

Pantové dveře

Levé nebo pravé, v čele nejvyššího nebo nejnižšího segmentu dle požadavku. Umístění v segmentu je uprostřed, umístění mimo osu je možné. Výška dveří je určená výrobcem a je o cca 250mm nižší než je výška oblouku v ose dveří, ve kterém jsou umístěny. Šířka dveří je standardně 800 mm.

Pantové dveře bez prahu

Rám předního nebo zadního čela je v místě dveří vyříznut. Vhodné v případě, kdy odsunu zastřešení stojí v cestě žebřík do bazénu. Toto řešení není vhodné pro zastřešení větší šířky než 4,6m z důvodu snížené stability čela.

Posuvné dveře čelní

Dveře tvoří vlastní rám předsunutý před dveřní otvor v čele. Lze umístit jak v největším, tak nejmenším segmentu. Dveře jsou umístěny od osy zastřešení vlevo nebo vpravo a přejíždí celou šířkou přes osu vlevo nebo vpravo. Výška dveří je omezená konstrukčním řešením jednotlivých modelů. Šířka dveří je 800 mm.

Posuvné dveře boční

Dveře tvoří vlastní rám předsunutý před rám segmentu. Lze je umístit pouze do největšího segmentu. Šířka dveří vychází z ½ šířky segmentu. Hloubka dveří je daná výrobcem a je 1500 – 2000 mm, dle konstrukčních možností segmentu.

Zásuvné dveře

Vhodné v případě, že je nutné boční dveře umístit do jiného než největšího segmentu. Zde musí být z konstrukčních důvodů použít PC 8mm, Akrylát použít nelze. Tento typ dveří se doporučuje jen pokud není jiná možnost umístění dveří.

Lomené čelo

Přední nebo zadní čelo je v určité výšce „rozříznuto“ rovnoběžně s terénem a uloženo na závěsy. Používá se v případě, kdy okraj bazénu přečnívá nad okolní terén více než o 80mm a nelze tedy tuto výšku vytěsnit pomocí kartáčů. Dále je vhodné, pokud máme v bazénu žebřík chrlič, apod. a nelze použít pantové dveře bez prahu a dále pokud z prostorových důvodů zůstávají segmenty po úplném odsunutí nad bazénem z důvodu prostoru na podplavání. Světlá výška je 300-600mm.

bazeny--druhy-a-vybaveni