Subpage header

Plastové nádrže, výroba na zakázku

K dalším výrobkům z plastu patří plastové septiky různých tvarů - jak typové řady, tak septiky vyráběné na zakázku, dále sedimentační nádrže, plastové nádrže pro chemický, potravinářský průmysl. Vyrábíme také doplňující zařízení pro čistírny odpadních vod a to - měrné šachty, pískové filtry.

Pískový filtr

Použití

Pískový filtr slouží jako třetí stupeň čištění odpadních vod. Osazuje se za čistírnu odpadních vod nebo septik. Je vyroben z polypropylénového materiálu odolávajícímu vlivům vlhkého a agresivního prostředí.

Technické údaje

Typ Q [m3/d] Délka [mm] Šířka [mm] Výška [mm]
PF 0,5 0,5 1000 700 1500
PF 1,0 1,0 1500 700 1500
PF 1,5 1,5 1500 700 1500
PF 2,5 2,5 2000 1500 1500
PF 4,0 4,0 2500 1500 1500
PF 6,0 6,0 3000 2160 1500
PF 9,0 9,0 4000 2160 1500

Popis


Voda natéká do pískového filtru hrdlem (1) a přes rozváděcí žlaby (2),se rovnoměrně rozlévá na horní vrstvě pískové náplně. Dála voda protéká přes vrstvu písku (3) a dvě vrstvy štěrku (4,5)na dno pískového filtru. Při průtoku odpadní vody pískovým filtrem dochází k zachycení unikajících nerozpuštěných látek. Na dně pískového filtru je umístěno drenážní potrubí z polypropylénových trubek (6), kterým je vyčištěná voda odváděna do sběrné komory(7),odkud voda gravitačně odtéká, nebo je odčerpávána čerpadlem (8). Pískový filtr je opatřen bezpečnostním přepadem, plastovým víkem a kontrolními otvory s plastovými poklopy. Pískový filtr je osazován do terénu na základovou podkladní betonovou desku a je obvykle, v případě výskytu spodní vody vždy, obetonován formou ztraceného bednění. Kontejnerové provedení pískového filtru usnadňuje jeho rychlou montáž a uvedení do provozu. Pokud budou na přítoku do pískového filtru dodrženy koncentrace BSK5 a NL do 30 mg/l (předčištěná voda z čistírny odpadních vod apod.),lze za vhodně navrženém a správně provozovaném pískovém filtru garantovat výstupní hodnoty BSK5 a NL pod 15 mg/l.