Subpage header

Plastové nádrže, výroba na zakázku

K dalším výrobkům z plastu patří plastové septiky různých tvarů - jak typové řady, tak septiky vyráběné na zakázku, dále sedimentační nádrže, plastové nádrže pro chemický, potravinářský průmysl. Vyrábíme také doplňující zařízení pro čistírny odpadních vod a to - měrné šachty, pískové filtry.

Měrná šachta

Použití

Měrná šachta slouží k měření množství a odběru vzorků odpadních vod odtékajících například z čistírny odpadních vod . Měrná šachta je založena na principu Thomsonova přelivu .

Popis

Měrná šachta je řešena jako celoplastová samonosná nádrž a její uspořádání odpovídá požadavkům ČSN 757241 Kontrola odpadních a zvláštních vod.

Funkce zařízení

Protékající voda přepadá přes přeliv a vzdutí hladiny ukazuje na ukazateli okamžitý průtok.

Osazení do terénu

Měrná šachta se osazuje na vodorovnou betonovou desku a obsype zeminou, v případě přítomnosti podzemní vody je možno ji použít jako ztracené bednění a obetonovat ji. Šachtu je nutno v terénu umístit tak, aby nemohlo dojít k jejímuzatopení přívalovými povrchovými vodami.Šachtu není nutno pro zimní provoz tepelně izolovat,pokud je umístěna pod úrovní terénu.Víko měrné šachty je nepochůzné. Šachta se zpravidla osazuje za ČOV v závislosti na výškových poměrech.

Technické údaje

Základní rozměry 1040 x 650 x 1040 mm
Hmotnost 60 kg
Průtok 200 m3
Typ nádrže samonosná IPP

Funkce zařízení

Protékající voda přepadá přez přeliv a vzdutí hladiny ukazuje na ukazateli okamžitý průtok.

Pozor : Manipulaci provádět s ohledem na menší odolnost materiálu proti rázům